KOMINÁRSTVO ŠTÚROVO
 
Baka Arnold
Pet§fiho 28
943 01 Štúrovo
 
Tel.: 0903 106 635
E-mail:
kominarstvosturovo@pobox.sk
 
 
KOMÍNCENTRUM
 
Beata Baková
Pet§fiho 28
943 01 Štúrovo
 
Tel.: 0948 168 994
www.komincentrum.sk
E-mail:
komincentrum@gmail.com